V súčasnosti v našom vinohrade prebieha reštrukturalizácia na výmere 1,5 hektára, plánujeme totiž nové zloženie pestovaných odrôd na  1,25 hektára sa bude pestovať Dunaj a 0,25 hektára sme vyhradili pre odrodu Rosa

 

Dôkladná predvýsadbová príprava pôdy je veľmi dôležitou súčasťou ešte pred samotným vysadením nového viniča. V rámci kvalitného hnojenia pripravovanej parcely sme aplikovali rozmetanie maštaľného hnoja a jeho následné zapracovanie.